skip to Main Content

Agenda ledenvergadering 28 maart 2020

De ledenvergadering begint om 10.30 uur en u bent vanaf 10.15 uur van harte welkom in het

“Voorhuys” van de Andreaskerk,

Voorthuizerstraat 14, 3881 SH, Putten

 1. Opening en vaststellen agenda

 

 1. Voorstellen bestuursleden

 

 1. Bestuursverkiezing

Sinds een jaar is de bestuursfunctie secretaris vacant. In Jolanda de Wit hebben wij een goede kandidaat gevonden. Het bestuur stelt dan ook voor om Jolanda te benoemen tot secretaris.

De voorzitter Antje Wagenaar is afgetreden.

Wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering aanmelden.

Ton ter Heerdt treedt af als redacteur v.h. Mandala blad. Yvonne Balvers neemt het graag van haar over. Ton blijft voorlopig wel in het bestuur als algemeen bestuurlid.

Als voorwaarde om in het bestuur plaats te nemen is opgenomen dat je wel lid van de vereniging moet zijn. De penningmeester dient een verklaring van goed gedrag te tonen. Eventuele kosten hiervoor worden door de vereniging vergoed.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Notulen vorige ledenvergadering van 23 maart 2019

 

 1. Jaarverslag 2020 (volgt)

 

 1. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020 (ter plaatste uitgereikt)

 

 1. Verslag van de kascommissie + benoemen nieuwe kascommissie

 

 1. Mandalatijdschrift, de Website & Facebook

 

 1. Regiodagen

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting rond 12.00 uur

 

Vanaf 12.00 uur: Lunch – deze wordt u aangeboden door de Nederlandse Mandalavereniging.

Back To Top