skip to Main Content

Over de vereniging

De Nederlandse Mandalavereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40157076.

Wat doet de Nederlandse Mandalavereniging?

Doel van de vereniging is het bevorderen van het meditatief vervaardigen van mandala’s. De vereniging doet dat door:

  • Voorlichting te geven en informatie te verstrekken.
  • Uitwisseling van persoonlijke ervaringen.
  • Het organiseren van activiteiten.
  • Het geven van lezingen en trainingen.
  • Het verspreiden van verkregen kennis.
  • Het uitgeven van een verenigingsblad.

Uit wie bestaat de Nederlandse Mandalavereniging?

Er zijn pakweg 300 à 400 mensen lid van de vereniging. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die ook lid zijn van de vereniging.  De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers (ook leden) die bijvoorbeeld de ledenadministratie doen, deze website en het facebookaccount bijhouden enz. Voor deze werkzaamheden krijgen zij een kleine (onkosten)vergoeding.

In welk deel van het land komen de leden?

De Mandalavereniging is een landelijke vereniging. Leden komen uit alle delen van Nederland en er zijn ook enkele leden uit België. De jaarlijkse ALV is de laatste jaren in het oosten van het land gehouden maar er zijn ook regelmatig regiodagen. De bedoeling is deze geografisch goed over het land te verspreiden zodat alle leden een keer aan een activiteit in hun regio deel kunnen nemen.

Wat is de geschiedenis van de vereniging?

De vereniging is opgericht 18 augustus 1985 en is ontstaan uit enthousiasme en liefde voor het maken van mandala’s. In december 1985 kwam de eerste editie van ‘Mandala’ uit. Dit tijdschrift was en is nog steeds een belangrijk orgaan van de vereniging. Destijds werd het nog gemaakt op de stencilmachine. Daarop volgden in de loop der jaren enkele aanpassingen. Van de eerste uitgaven volledig in zwart/wit met een gekleurd papier als voorkant, naar een gekleurd middenkatern met plaatjes die je zelf uit kon knippen en op de juiste plaats in het tijdschrift plakken. Tot de volledig in kleur afgedrukte huidige versie. Prachtig hoe het tijdschrift met inzet van de redacties en leden in alle afgelopen jaren zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Nu heeft de vereniging ook een website én een (besloten) facebookpagina om elkaars mandala’s te (laten) zien.

Privacy en disclaimer

De Nederlandse Mandalavereniging gaat zorgvuldig om met je gegevens. Dat lees je in de privacyregels. Ook de drukker die het tijdschrift verspreidt heeft hiervoor een eigen verklaring.

Wij vragen jou, als bezoeker van deze site zorgvuldig om te gaan met de informatie en afbeeldingen op de site. Het is verboden de mandala’s op deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken of op grote schaal te verspreiden. Voor meer informatie lees de disclaimer.

Wil je in contact komen met een van de leden vanwege een mandala kun je contact opnemen met het secretariaat.

Het logo van de Nederlandse Mandalavereniging heeft als basis een mandala die gemaakt is door Tineke Vermeegen.

In 2008 is deze mandala door de leden gekozen om voortaan als logo te dienen.

Het bestuur:

Voorzitter

vacature

Secretaris

Jolanda de Wit

Penningmeester

Lisa Brandsteder

Coördinator website en tijdschrift

Hilda Sloot

Algemeen bestuurslid

Vacature

Het voorwoord van de voorzitter in het eerste nummer (1985) van het blad.

Back To Top