skip to Main Content

Je kunt een proefexemplaar van het tijdschrift aanvragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie @mandalavereniging.nl). Je ontvangt dan een willekeurig, al verschenen exemplaar. Je betaalt hiervoor de verzendkosten plus kosten van het tijdschrift. Dat is samen 10 euro. Een jaar lidmaatschap kost niet veel meer dus dat is dan net zo aantrekkelijk…..

Er zijn ook nog exemplaren van oude tijdschriften te koop voor leden. Wil je een specifiek nummer extra? Stuur je verzoek via het contactformulier en geef duidelijk aan om welk nummer het gaat. Na betaling van de factuur wordt het naar je opgestuurd.

Of geef een cadeau-abonnement. Dit abonnement stopt automatisch na 1 jaar. Gedurende een jaar heeft de ontvanger van dit cadeau alle rechten van een gewoon lid (o.a. een tijdschrift en toegang tot het besloten gedeelte van deze website). Meer informatie …

Het fullcolour tijdschrift van de Nederlandse Mandalavereniging verschijnt 3x of 4x per jaar. ‘Mandala’ geeft op diverse manieren informatie over het mandalatekenen en laat bijdragen van leden zien. Er staan verhalen in over wat wat de makers heeft gebracht tot hun mandala’s. Technieken van getekende, geborduurde of op andere wijze tot stand gekomen mandala’s worden erin beschreven. Veel om te lezen en te bekijken. En het zet aan tot nieuw eigen werk met uitgebreide instructies. Kortom: een interessant tijdschrift dat door leden wordt geschreven en alleen aan leden wordt verstrekt. Het tijdschrift ‘Mandala’ verscheen voor het eerst in 1985 en is nog steeds een inspiratiebron.

Voor leden zijn diverse artikelen uit het tijdschrift op onderwerp terug te vinden in het archief. Dit archief wordt regelmatig aangevuld.

Adverteren

In het tijdschrift worden op verzoek advertenties geplaatst
1/4 pag. 72x125mm 11,50 euro
1/2 pag. 162x125mm 22,75 euro
1/1 pag. 250x125mm 45,50 euro

De oplage van het tijdschrift is afhankelijk van het aantal leden op dat moment en bedraagt in de regel 400-450 exemplaren. Alleen advertenties die direct verband houden met mandala’s worden geaccepteerd.
Het bestuur behoudt zich het recht voor een ingezonden advertentie niet te plaatsen.
Plaatsing vindt plaats na ontvangst van de betaling.

Hieronder wat voorbeeldpagina’s uit de afgelopen jaren om een indruk te krijgen van de inhoud. Klik op de pagina om deze te vergroten.

Leden kunnen kopij voor het tijdschrift sturen naar tijdschrift@mandalavereniging.nl.

Sluitingsdata kopij:  15 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

Back To Top